Czym s tagi?
Tagi s uywane gwnie do wyszukiwania konkretnych rzeczy i okrelania specyfiki wtkw. Standardowy system wyszukiwania znajduje okrelone frazy zawarte w tytule wtku lub samym pocie. Uywajc tagw moesz konkretnie poda dziedzin jakiej dotycz treci zawarte w wtku. Dla przykadu, jeli w wtku zamieszczasz np. poradnik C 1.6 dotyczcy np strzelania z AK44 , to w tagach moesz poda po protu "poradnik cs 1,6" lub "bro". Znacznie uatwi to wyszukiwanie innym uytkownikom.
Dla jednego wtku moesz uy wicej ni jeden tag. Gry okrelisz dokadnie tematyk i specyfik wtku, moesz zwikszy jego popularno.
Tagi dodawa moe kady uytkownik, ktry napisa dany wtek. Uytkownicy specjalnie uprawnieni mog take modyfikowa lub usuwa tagi.

Jak uywa tagw?
Tagi s wywietlane pod ostatnim postem na stronie wtku oraz na stronie gwnej forum w bocznej kolumnie chmura tagw. Gdy klikniesz w dany tag otworzy Ci si strona z list wtkw w jakich uyty zosta ten tag. Gdy klikniesz natomiast w link "Tagi" (w tym samym miejscu) zostaniesz przeniesiony na stron, na ktrej wywietlane s wszystkie uyte dotychczas tagi.
Na licie uytych tagw najpopularniejsze s te, ktre wywietlaj si jako najwiksze.

Jak prawidowo zakada nowe tematy?
Nazwa tematu - pamitaj aby w nazwie tematu znajdoway si sowa kluczowe. W nazwie tematu powinna by wycignit esencje z caej treci tematu. Nie moe skada si z jednego sowa lub jaki zbdnych znakw. Pamitaj formuujc dobrze nazw tematu pomagasz innym uytkownikom oraz usprawniasz wyszukiwanie wiadomoci na forum.

Tagi - pamitaj aby odpowiednio dobra tagi do tematu. Jest to jeden z sposobw uporzdkowania wiadomoci na forum. Tagi nie s z gry ustalone do kadego tematu uytkownik moe przyporzdkowa kilka oddzielajc je przecinkami. Ta opcja jest najbardziej wartociowa gdy uytkownicy starannie dobieraj sowa kluczowe w ten sposb przypisuj pewne wartociowe tematy do grup ktre uatwiaj wyszukiwanie informacji na forum i wpywaj korzystnie na wyszukiwarki. Nie podawaj zbdnych tagw wpisuj tylko wartociowe sowa kluczowe dla treci swojej wiadomoci. Wszelkie inne bd wyapywane a uytkownicy stosujcy t opcj dla celw wasnych zostan ukarani.